SAKRAMENT CHRZTU

Drukuj
Chrzty odbywają się w następujące niedziele 2019 roku:

 

 

STYCZEŃ

06.01
20.01

LUTY

03.02
17.02

MARZEC

03.03
17.03

KWIECIEŃ

07.04
21.04

MAJ

05.05
19.05

CZERWIEC

02.06
16.06

LIPIEC

07.07
21.07

SIERPIEŃ

04.08
18.08

WRZESIEŃ

01.09
15.09

PAŹDZIERNIK

06.10
20.10

LISTOPAD

03.11
17.11

GRUDZIEŃ

01.12
15.12
26.12

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 17.00 w salce parafialnej

Dokumenty i informacje potrzebne do chrztu dziecka:
  • akt Urodzenia dziecka z USC
  • akt Ślubu Kościelnego rodziców dziecka
  • dane osbowe rodziców dziecka
  • świadectwa moralności rodziców chrzestnych (wydawane w parafii ich zamieszkania), patrz: obrazek obok
  • dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

WAŻNE:


Katechizm Kościoła Katolickiego (1275 – 1284)

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.  „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20).

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.  Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.  

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie. 

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.